U bent hier

Aangepaste rapportering toxicologie drugscreenings

De drugscreenings in urine zijn sneltesten, zgn. immunoassays, waarbij de specifieke structuur van de onderzochte molecule wordt opgespoord. De kruisreactiviteit tussen de drug, met zijn metabolieten, en de targetmolecule van de immunoassay wordt bepaald. Wanneer de kruisreactie boven een opgestelde cut-off waarde ligt, zal de test als “positief” worden weergegeven. Deze testen zijn dus steeds semikwantitatief.

De rapportering voor het opsporen van drugs is sinds 23/09/2022 veranderd. We rapporteren voor elk resultaat, waarbij het signaal groter is dan de cut off, steeds het bekomen signaal van de kruisreactie met het targetmolecule. Op deze manier kan iedere arts inschatten of het signaal sterk verhoogd is of eerder laag (rond de cut off). Elk positief resultaat wordt via een chromatografische methode geconfirmeerd (doorstuur naar het UZ Brussel). Een resultaat “waarschijnlijk positief” zal met grote waarschijnlijkheid geconfirmeerd worden via chromatografie. Een resultaat “mogelijks positief” gaat over resultaten die zich in een grenszone bevinden (zowel “echt” positieve als vals positieve screeningresultaten mogelijk na confirmatie). Hou steeds rekening met vals positieve resultaten bij de screening naar amfetamines. Deze screeningstest kan met verschillende geneesmiddelen interfereren, bv. tramadol, trazodone-metaboliet, pseudoefedrine, etc. De tricyclische antidepressiva screeningstest zal met alle geneesmiddelen, die een tricyclische structuur hebben, kruis reageren. Een vals positief screeningsresultaat kan verwacht worden met bv. carbamazepine en quetiapine.