U bent hier

Opsporen COVID-19 antilichamen in serum

Het KB met betrekking tot de terugbetaling van de test voor het opsporen van COVID-19-antilichamen in serum is vandaag (03/06/2020) gepubliceerd in het Staatsblad.

Dit maakt dat deze test vanaf 03/06/2020 in routine wordt uitgevoerd in ons labo.

 

De antilichaamtest kan bij elke patiënt worden aangevraagd, maar wordt slechts in volgende gevallen vergoed door het RIZIV:

  • Bij patiënten die een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19 vertonen, maar bij wie de PCR-test negatief is of niet kon uitgevoerd  worden binnen de 7 dagen na begin symptomen. De antilichaamtest wordt pas minstens 14 dagen na het begin van de symptomen uitgevoerd.
  • In het kader van de differentiële diagnose bij patiënten met een atypische klinische presentatie. De antilichaamtest wordt uitgevoerd minstens 14 dagen na het begin van de symptomen.
  • Om de serologische status te bepalen bij zorgpersoneel of personeel van ziekenhuizen en collectiviteiten met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 in het kader van het lokale risico-management.

Indien niet voldaan is aan één van bovenstaande indicaties kan de test uitgevoerd worden, maar dan ten laste van de patiënt (€9.60).

 

De aanvraag van de test kan elektronisch gebeuren d.m.v. onze Cyberlab-applicatie, hetzij op papier gebruik makend van het speciaal daartoe voorzien aanvraagformulier (klik hier).

 

Klik hier voor een beknopt overzicht van de diagnostische labotesten i.k.v. COVID-19.