U bent hier

ANCA - geassocieerde vasculitis

Vanaf 1 maart 2023 worden de bepalingen MPO (myeloperoxidase) en PR3 (proteïnase-3) terugbetaald door het RIZIV. 

Het screenen naar Anti-neutrofielen cytoplasma (IgG) antistoffen (ANCA) gebeurde steeds op basis van indirecte immuunfluorescentie op ethanol-gefixeerde granulocyten.

Bij een positieve screeningstest werden in een tweede fase de aanwezige auto-antistoffen geïdentificeerd, nl. MPO en PR3.

Het is nu dus mogelijk om onmiddellijk MPO en PR3 aan te vragen bij het vermoeden van een autoimmuun vasculitis (granulomatose met polyangiitis, micrscopische polyangiitis, churg-straussyndroom bij idiopatische necrotiserende en/of crescentische glomerulonefritis).

Ook voor de follow-up van patiënten met gekende ANCA wordt er een nomenclatuurwijziging voorzien:

Het aanvragen van ANCA via indirecte immuunfluorescentie screening voor de andere indicaties (bv. auto-immuunhepatitis en inflammatoire darmziekten), blijft mogelijk.

Opgepast: door de cumulregel 353, is het onmogelijk om ANCA immuunfluorescentie screening te combineren met MPO en PR3.

Indien deze gecombineerd aangevraagd worden, worden MPO en PR3 terugbetaald door het RIZIV en zal de ANCA screening aangerekend worden aan de patiënt (kostprijs 9.8).

 

De codes MPO en PR3 werden gecreëerd in Cyberlab en zijn dus vanaf heden aanvraagbaar.